Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poniedziałek

Wtorek


Środa

Czwartek

Piątek

7.00  – 20.00

7.00 – 18.00


7.00 – 16.00

7.00 – 16.00

 7.00 – 19.00

A. Koterba, M. Krentorz, R. Ullmann, T. Klekowska

A. Koterba, M. Krentorz, T. Klekowska, B. Kłosek-Porszke, A. Kunicka

A. Koterba, M. Krentorz, T. Klekowska, R. Ullmann

A. Koterba, M. Krentorz, R. Ullmann, T. Klekowska, A. Kunicka

A. Koterba, B. Kłosek-Porszke,T. Klekowska, R. Ullmann, D. Krywult-Diadyk