Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

Poniedziałek

Wtorek


Czwartek

Piątek

7.00 – 18.00

8.00 – 9.00; 10.00 – 15.00; 16.00 – 19.00

8.00 – 9.00;  13.00–15.00

13.30-16.30 i 19.00 – 20.00

R. Ullmann, T. Klekowska, J. Długosz

B.Kłosek-Porszke, A. Koterba, A. Kunicka, T. Klekowska


T. Klekowska, A. Kunicka

B. Kłosek-Porszke, R. Ullmann