Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.30 – 14.45

6.30 – 13.00

6.30 – 14.45

6.30 – 18.00

6.30 – 14.00

Bożena Karda-Gałuszka, Barbara Ochojska

Bożena Karda-Gałuszka, Barbara Ochojska

Bożena Karda-Gałuszka, Barbara Ochojska

Bożena Karda-Gałuszka, Barbara Ochojska

Bożena Karda-Gałuszka, Barbara Ochojska