Nasi Specjaliści

PORADNIA SIEDZIBA PORADNI* LEKARZE SPECJALISTA
 Alergologiczna

1

Grażyna Potera

Anita Oleś – Krykowska

spec. alergolog, spec. ch. wewnętrznych

spec. alergolog, spec. ch. wewnętrznych

Alergologiczna dla dzieci 1

Bożena Karda-Gałuszka

Barbara Ochojska

spec. alergolog, spec. pediatra

spec. alergolog, spec. ch. płuc, pediatra

Chirurgii ogólnej 1

Krzysztof Głowacki

Leszek Szewczyk

spec. chirurg

spec. chirurg

Chirurgii dziecięcej 1

Krzysztof Potera 

Janusz Pierchała 

spec. chirurg dziecięcy

spec. chirurg dziecięcy

Dermatologiczna 1

Ziaja-Sitko  

Violetta Talik

Alicja Buchwald

Maria Drąg

spec. dermatolog

spec. dermatolog

spec. dermatolog

spec. dermatolog

Diabetologiczna 1

Hanna Sąsiadek

Krystyna Kędzior

spec. diabetolog, spec. ch. wewnętrznych

spec. diabetolog, spec. ch. wewnętrznych

Endokrynologiczna 1

Franciszek Mazur

Arkadiusz Kuśka

spec. endokrynolog, spec. ch. wewnętrznych

spec. endokrynolog, spec. ch. wewnętrznych

Ginekologiczna 1

Katarzyna Bednarczyk

Cezary Szmit

spec. ginekolog położnik

spec. ginekolog położnik

Kardiologiczna 1

Hanna Tokarska

Anna Wyganowska-Kapryan

Alicja Gałuszka-Bilińska

spec. kardiolog, spec. ch.  wewnętrznych

spec. ch.  wewnętrznych, hipertensiolog

dr.n.med. spec. kardiolog, spec. ch.  wewnętrznych

Laryngologiczna 1

Józef  Drozd

Ewa Machej

Anna  Korzeń-Porwoł

spec. otolaryngolog

lek. otolaryngolog

lek. otolaryngolog

Logopedyczna 1

Anna Lepiarczyk 

Joanna Okonowicz 

Katarzyna Babecka-Lubszczyk

logopeda

logopeda

logopeda

Medycyny Pracy 1

Mirosława Meisner-Wrona

Janusz Klimek

lek. ch. zakaźnych, upr. do badań okresowych

lek. ortopeda-traumatolog, upr. do badań okresowych

Nefrologiczna 1 Joanna Siemiątkowska spec. nefrolog, spec. ch. wewnętrznych
Neurologiczna 1

Bożena Bijata

Agnieszka Szmit

Bożena Complak-Milińska

spec. neurolog

spec. neurolog

spec. neurolog

Neurologiczna dla dzieci 1 Barbara Kalemba dr n. med. spec. pediatra i spec. neurolog dziecięcy
Okulistyczna 1

Katarzyna Kopczyńska

Tomasz Sękowski

Zbigniew Stankiewicz

Anna Palenga-Kowalczyk

spec. okulista

dr n. med. spec. okulista

lek. okulista

spec. okulista

Gruźlicy i Chorób Płuc 1

Barbara Jadowska

Marta Kujawska

spec. ch. płuc, lek. ch. wewnętrznych

spec. ch. płuc, lek. ch. wewnętrznych

Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci 1

Barbara Ochojska

Mirosław Filec

spec. alergolog, spec. ch. płuc, pediatra

spec. ch. płuc,  pediatra

Reumatologiczna 1

Janusz Ostrowski

Katarzyna Kiwic

spec. reumatolog,  lek. ch. wewnętrznych

spec. reumatolog, pediatra

Reumatologiczna dla dzieci 1 Katarzyna Kiwic spec. reumatolog, pediatra
Urazowo – Ortopedyczna 1

Piotr Kotusz

Grzegorz Kotusz

Robert Stroka 

Marian Zubik

Janusz Klimek

spec. ortopeda-traumatolog

lek. ortopeda-traumatolog 

spec. ortopeda-traumatolog

spec. ortopeda-traumatolog

lek. ortopeda-traumatolog

Urologiczna 1

Jan Pawlikowski

Tomasz Pawlikowski

Karol Wieczorek

spec. urolog

spec. urolog

spec. urolog

Zdrowia psychicznego 2

Anna Koterba

Małgorzata Krentorz

Renata Ullmann

Teodozja Klekowska

Barbara Kłosek-Porszke

Alicja Kunicka

Danuta Krywult-Diadyk

spec. psychiatra

spec. psychiatra

spec. psychiatra

mgr psychologii

mgr psychologii

mgr psychologii

mgr psychologii klinicznej

Zdrowia psychicznego dla dzieci 2

Anna Koterba

Renata Ullmann

Joanna Długosz

Teodozja Klekowska

Barbara Kłosek-Porszke

Alicja Kunicka

spec. psychiatra

spec. psychiatra

spec. psychiatra, spec. psychiatra dzieci i młodzieży

mgr psychologii

mgr psychologii

mgr psychologii

*  UWAGI:

1. CENTRUM MEDYCZNE   Rybnik  ul. B Więźniów Politycznych 3

2. CENTRUM MEDYCZNE   Rybnik  ul Śląska 1