Kontakt

Mapa dojazdu

Dane kontaktowe

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o.o.
ul. Byłych Więźniów Politycznych 3
44-200 Rybnik

NIP: 642-27-06-642
REGON: 276961719-00016
KRS Sąd Gliwice Nr 0000124751
Kapitał zakładowy 56 500 zł

Telefon centrali: 32-4329444    
 fax: 32-4329411

e-mail: centrum_medyczne@poczta.onet.pl

Formularz kontaktowy

captcha

Rejestracja telefoniczna jest możliwa w godzinach od 9.00 do 14.30 lub w godzinach pracy poradni czynnych po południu.

Administracja
administracja 32-43-29-420
fax 32-43-29-411
kadry i płace 32-43-29-413
kasa 32-43-29-419
BHP,  p/poż., ref. wojskowy 32-43-29-454
Sklep medyczny 32-42-67-018
REJESTRACJA do PORADNI w Przychodni na ul. Śląskiej 1
por. zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dla dzieci 32-73-93-003
REJESTRACJA do PORADNI oraz PRACOWNI w Przychodni na ul. Byłych Więźniów Politycznych 3
por. reumatologiczna, reumatologiczna dla dzieci i diabetologiczna 32-43-29-417
por. kardiologiczna, endokrynologiczna 32-43-29-418
por. gruźlicy i chorób płuc 32-43-29-425
por. dermatologiczna 32-43-29-433
por. chirurgii dziecięcej, usg stawów biodrowych 32-43-29-437
por. ginekologiczno-położnicza 32-43-29-438
por. hepatologiczna 32-43-29-448
por. laryngologiczna 32-43-29-467
por. okulistyczna 32-43-29-441
por. alergologiczna dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc dzieci 32-43-29-442
por. alergologiczna

32-43-29-423

32-43-29-442

pracownia RTG i USG 32-43-29-452
por. chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedyczna 32-43-29-455
por. neurologiczna, neurologiczna dla dzieci 32-43-29-459
por. POZ, por. urologiczna, por. nefrologiczna 32-43-29-458
por. logopedyczna 32-43-29-439
por. Medycyny Pracy 32-43-29-464