Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

CENTRUM MEDYCZNE

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

44-200 Rybnik  ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

 

NIP: 642-27-06-642         REGON: 276961719-00016

 

KRS Sąd Gliwice Nr 0000124751

 

Kapitał zakładowy 56 500 zł

 

telefon centrali: 32-4329444     fax: 32-4329411

 

telefony wewnętrzne patrz obok

 

Posiadamy Certyfikaty Jakości PN-EN ISO 9001:2015-10, PL007365/P, PN-ISO/IEC 27001 :2014 oraz PL006850/P potwierdzony przez