Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.45 – 8.00 i 8.30 – 15.30

6.45 – 11.00,12.00 – 15.30

6.45 – 9.00 i 10.00 – 18.00

6.45 – 13.00 i 14.00-15.00

6.45 – 13.00 i 14.00-15.00

Grażyna Potera, Anita Oleś – Krykowska

Grażyna Potera

Grażyna Potera, Anita Oleś – Krykowska

Grażyna Potera

Grażyna Potera