Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Pracy
Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy w godz. od 7.00 do 8.30

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00 – 10.00 i 11.15 – 14.00

8.00 – 13.00

8.00 – 10.00 i 12.00 – 13.00

8.00 – 13.00

9.00 – 10.00 i 11.15 – 14.00

Mirosława Meisner-Wrona, Janusz Klimek

Mirosława Meisner-Wrona

Janusz Klimek

Mirosława Meisner-Wrona

Mirosława Meisner-Wrona, Janusz Klimek