Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 – 10.00 i 11.00 – 14.35

7.00 – 18.30

7.00 – 10.00 i 11.00 – 14.35

6.30 – 14.35

6.30 – 14.35

Barbara Ochojska

Barbara Ochojska, Mirosław  Filec

Barbara Ochojska

Barbara Ochojska, Mirosław  Filec

Barbara Ochojska, Mirosław Filec