Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

14.00 – 19.00

11.00 – 14.00

Barbara Kalemba

Barbara Kalemba

Barbara Kalemba

Barbara Kalemba

Barbara Kalemba